« INDEX

SPACER Z PSEM / WALKING THE DOG

2015, video, hd, 5'50''

Walking the dog

Walking the dog

Walking the dog

Walking the dog

Walking the dog

Walking the dog

Walking the dog

Wideo prezentowane w trakcie Festiwalu Survival 13 - Czyny Zabronione, Koszary Oddziałów Prewencji Policji, Wrocław, 2015.

Video shown during Survival 13 - Prohibited Acts, Anty-riot Police Barracks, Wrocław, Poland 2015.